Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Εγγραφή Επιχειρηματικής Οντότητας - Εταιρείας, Συνεταιρισμού, Εμπορικής Επωνυμίας, Αλλοδαπής Εταιρείας και άλλων οντοτήτων

Εγγραφή Επιχειρηματικής Οντότητας - Εταιρείας, Συνεταιρισμού, Εμπορικής Επωνυμίας, Αλλοδαπής Εταιρείας και άλλων οντοτήτων
Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)·
  • Συνεταιρισμοί (ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι)·
  • Εμπορικές επωνυμίες·
  • Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)·
  • Αλλοδαπή εταιρεία·
  • Ευρωπαικός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)

Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί 'Αίτηση για Έγκριση Ονόματος' πριν την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες οντότητες (π.χ. Ιδιωτική Εταιρεία, Εμπορική Επωνυμία κλπ.).

Στις "Σχετικές Συνδέσεις" (στα δεξιά του κειμένου) θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως, επίσης, και τις οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα "Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Εγγράφων" του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη· αφού προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής στην "ΑΡΙΑΔΝΗ".

Σημειώνεται ότι για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΠ) ΔΕΝ απαιτείται "Διαδικασία Ταυτοποίησης" των χρηστών. Όλες οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βρίσκονται στην κατηγορία «Υπηρεσίες σχετικά με Εταιρείες (ΤΕΕΕΠ)».

Show details for Έγκριση ΟνόματοςΈγκριση Ονόματος

Show details for ΕταιρείεςΕταιρείες

Show details for Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού ΚεφαλαίουΕταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Show details for Μεταφορά Έδρας ΕταιρείαςΜεταφορά Έδρας Εταιρείας

Show details for ΣυνεταιρισμοίΣυνεταιρισμοί

Show details for Εμπορική ΕπωνυμίαΕμπορική Επωνυμία

Show details for Ευρωπαϊκή ΕταιρείαΕυρωπαϊκή Εταιρεία

Show details for Αλλοδαπή ΕταιρείαΑλλοδαπή Εταιρεία

Show details for Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Εγγραφή στην "ΑΡΙΑΔΝΗ" - Απόκτηση CYLogin για Ενιαία Πρόσβαση σε η-Υπηρεσίες
Έντυπα και Τέλη - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων Μάρτυρα Υπογραφών Εμπορικής Επωνυμίας και Αλλοδαπής Εταιρείας
Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων Μάρτυρα Υπογραφών Εταιρείας και Συνεταιρισμού
Ηλεκτρονική Αναζήτηση/Έρευνα Ονόματος
Ηλεκτρονική Αίτηση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
η-Υπηρεσίες ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έγκριση, Αλλαγή Ονόματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ1-Δήλωση Συμμόρφωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ3-Στοιχεία σε Σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΜΕ1-Αίτηση Αλλόδαπής Εταιρείας για Συνέχιση της στη Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΜΕ Α-Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ1-Έντυπο Σύστασης SE δια Συγχωνεύσεως.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2-Έντυπο για Σύσταση ΕυρωπαϊκήςΜητρικής Εταιρείας SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2(Ι)-Σχέδιο Σύστασης των Εταιρείων ή SE που προωθούν την Σύσταση της Μητρικής SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2(ΙΙ)-Ειδοποίηση Ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την Σύσταση Μητρικής SE από Ημέδαπη Εταιρεία ή SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ3-Έντυπο για Σύσταση Θυγατρικής SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ1-Κατάλογος Εγγράφων που παραδόθηκάν για εγγραφή από Αλλοδαπή Εταιρεία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ2-Κατάλογος και Στοιχεία σε Σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς Αλλοδαπής Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ3-Σοιχεία σε Σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα απο Αλλοδαπή Εταιρεία Πρόσωπα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ2-Κοινοποίηση της Διεύθυνσης Εγγέγραμμένου Γραφείου Εταιρείας, ή Αλλαγή της Διεύθυνσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣυνοδευτικό Έντυπο για Εγγραφή Νέας Νομικής Οντότητας-Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣυνοδευτικό Έντυπο για Αίτηση Έγκρισης Ονόματος-Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatEE1-Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας από ιδιώτη ή Εταιρεία ο οποίος ή η οποία έχει Τόπο Εργασιών στην Κύπρο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣ1 - Αίτηση Εγγραφής Συνεταιρισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝόμος 161(Ι) 2012 - Ίδρυση ΕΟΟΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΔΠ 247-2015 Τέλη και Δικαιώματα ΕΟΟΣ .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΟΟΣ6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝέα Τέλη και Δικαιώματα για Εταιρείες 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη και Δικαιώματα Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων, Εγγράφων Εταιρειών που Τηρούνται στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών στο Εσωτερικό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων, Εγγράφων Εταιρειών για Αιτητές από το Εξωτερικό.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2019 11:15:20 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου