Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Καταστήματος Συμπληρωμάτων Διατροφής

Λειτουργία Καταστήματος Συμπληρωμάτων Διατροφής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία καταστήματος συμπληρωμάτων διατροφής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Υποστατικού Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

"Συμπληρώματα διατροφής" ορίζονται τα τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες.

Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας υποστατικού πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Οδός Προδρόμου 1,
1449 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605575, 22605554
Φαξ: +357 22605482
Ηλ. Ταχ.: healthservices@mphs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας και του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδει ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • πιστοποιημένα αντίγραφα προσόντων του καταρτισμένου ατόμου/ατόμων, σε σχέση με τα Συμπληρώματα Διατροφής, που διευθύνουν το κατάστημα πώλησης (π.χ. εγγεγραμμένος/η γιατρός, φαρμακοποιός, διαιτολόγος ή επιστήμονας τροφίμων)˙
  • καταβολή τέλους 50 ευρώ.Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Αδειούχο πρόσωπο που λειτουργεί Υποστατικό Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί
Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων 1996 έως 2005 και των Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμών του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε παρουσίαση ισχυρισμών στην ετικέτα του συμπληρώματος διατροφής ή διαφήμιση που υπονοεί την άμεση ή έμμεση πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία ασθένειας.

Διεξάγονται επι τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές υγείας για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτω από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υγειονομική Υπηρεσία
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Κυκλοφορία Συμπληρωμάτων Διατροφής
Εθνική Νομοθεσία Περί Τροφίμων (Έλεγχος και πώληση)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤ-Φ-036v3 Έντυπο Αίτησης για Υποστατικά Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου