Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση Επαγγέλματος Ξεναγού

Άσκηση Επαγγέλματος Ξεναγού
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας ξεναγού από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας ξεναγού μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά είτε διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691163,+ 357 22691189
Φαξ: +35722338541+ 357 22 331324
Ηλ. Ταχ.: mkyprianou@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας˙
  • αντίγραφο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (αν η Ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική)˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης κάθε γλώσσας για την οποία υποβάλλεται αίτηση˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Σχολής Ξεναγών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και αναλυτική βαθμολογία των σπουδών˙
  • αντίγραφα των πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική, αν εφαρμόζεται)˙
  • αντίγραφο αποδεικτικού εργασιακής πείρας˙
  • αντίγραφο Άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που παραχωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης˙
  • πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €30,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια ξεναγού ισχύει για δύο χρόνια (ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το τέλος ανανέωσης είναι €30,00.


Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου
Τ.Θ. 24942,
1355 Λευκωσία,
Κύπρος
Τηλ:+ 357 22765755
Φαξ:+ 357 22766872
Ηλ. Ταχ.: cytouristguides@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cytouristguides.com


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για εξασφάλιση άδειας Ξεναγού
Αστυνομία Κύπρου - Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 1995 μέχρι (Αρ. 2) του 2013 (ενοποίηση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κανονισμοί του 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξασφάλιση Αδείας Ξεναγού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία και Πληροφορίες Ξεναγού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥπεύθυνη Δήλωση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου