Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Αποθήκευση Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης- (Ψυκτικές Αποθήκες)

Αποθήκευση Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης- (Ψυκτικές Αποθήκες)
Περιγραφή

Για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικής αποθήκης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρέχουν άδεια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη λειτουργία ψυκτικής αποθήκης νοουμένου ότι:

  • η ψυκτική αποθήκη ικανοποιεί προκαθορισμένες προδιαγραφές που βασίζονται στις διαδικασίες αποθήκευσης όπως επίσης και στις διαδικασίες διανομής των τροφίμων ζωικής προέλευσης στην αγορά·
  • οι σχετικές υγειονομικές απαιτήσεις ικανοποιούνται, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους Νόμους και Κανονισμούς.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805208/ 22805222
Φαξ + 357 22805139
Ηλ. Ταχ.: public.health@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του σχεδίου κάτοψης της ψυκτικής αποθήκης (διάταξη χώρου και διάταξη εξοπλισμού)·
  • αντίγραφο του Εγχειριδίου HACCP·
  • αντίγραφο της απόδειξης καταβολής σχετικού τέλους.

Με την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων διεξάγεται αρχική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί από το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες υποδομής και εξοπλισμού ή άλλες αδυναμίες. Σε κατοπινό στάδιο διεξάγεται κοινή επιθεώρηση από Λειτουργούς του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Αρχικά, παραχωρείται έγκριση υπό όρους και μετά την πάροδο 3 μηνών διεξάγεται νέα επιθεώρηση στη ψυκτική αποθήκη και εξέλεγξη του συστήματος HACCP. Η υπό όρους έγκριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες συνολικά. Μετά από τα στάδια αυτά δίδεται η τελική έγκριση, αλλά συνεχίζουν να διεξάγονται ετήσιες επιθεωρήσεις βάσει προκαθορισμένου προγράμματος.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός 3 μηνών για την εξασφάλιση έγκρισης λειτουργίας υπό όρους και εντός χρονικής περιόδου 3 μέχρι 6 μηνών για την εξασφάλιση της τελικής έγκρισης. Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το τέλος € 450 για την εξέταση της.


Η εν λόγω άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι ψυκτικές αποθήκες πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες γενικές και ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Επιπρόσθετα, ορισμένα αρχεία πρέπει να τηρούνται από την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχων (σύστημα HACCP) και εντοπισμού της προέλευσης και διάθεσης των προϊόντων (σύστημα ιχνηλασιμότητας) που εισάγονται απο τρίτες χώρες ή διακινούνται μέσω του ενδοκοινοτικού εμπορίου, αποθηκεύονται και διανέμονται.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αιτητή και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο αιτητής έχει το δικαίωμα:

  • ένστασης σε περίπτωση κατάσχεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης ή εξοπλισμού της ψυκτικής αποθήκης·
  • δικαίωμα υποβολής παραστάσεων σε περίπτωση διοικητικού προστίμου·
  • προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.


Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε περίπτωση κατάσχεσης μπορεί με καταβολή σχετικού τέλους, να υποβάλει ένσταση στην απόφαση αυτή στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός 24 ωρών από την γραπτή κοινοποίηση της κατάσχεσης σε αυτό.

Σε περίπτωση διοικητικού προστίμου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

Σε περίπτωση επιβολής του διοικητικού προστίμου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί υποβολής διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό,αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία,
Τηλ + 357 22889800
Φαξ + 357 22669048
Ηλ. Ταχ.: chamber@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Οδός Γλαύκου
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ + 357 22665102
Φαξ+ 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Αδεία Λειτουργιάς Εγκεκριμένης Εγκατάστασης για Αποθήκευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου