Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Περιγραφή

Για την εκτέλεση συναλλαγών σχετικών με το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων, μόνο στην περίπτωση που:

  • η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία·
  • είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποστατικών που πληρούν τις εξειδικευμένες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας και εγκρίνονται ή εγγράφονται με βάση την κτηνιατρική νομοθεσία.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για καταχώρηση στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Αθαλάσσα, 1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22805208 / +357 22805249
Φαξ: +357 22805139/ +357 22805176
Ηλ. Ταχ.: public.health@vs.moa.gov.cy, animal.health@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο έγκρισης της λειτουργίας ή εγγραφής εταιρείας η οποία παραχωρείται σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις στα υποστατικά/επιχειρήσεις των εμπόρων για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή και ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εγγραφή δεν έχει ημερομηνία λήξης.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι έμποροι ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να συμμορφώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
  • να ειδοποιούν γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τουλάχιστον 24 ωρών πριν την αναμενόμενη ώρα άφιξης, αναφορικά με τον αριθμό, το είδος των ζώων/προϊόντων ζωικής προέλευσης, τη χώρα προέλευσης, τον υπολογιζόμενο χρόνο άφιξης και τον τελικό προορισμό της παρτίδας·
  • να φυλάσσουν τα πιστοποιητικά για 12 μήνες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων/προϊόντων ζωικής προέλευσης·
  • να τηρούν μητρώο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των παραλαβών και παραδόσεων ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και του τελικού προορισμού τους για 12 μήνες μετά την άφιξη της παρτίδας.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22889800
Φαξ : + 357 22669048
Ηλ. Ταχ: chamber@cci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αποθήκευση Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Μεταφορά Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Ζωικών Υποπροϊόντων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 04:35:31 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου