Αρχική Σελίδα Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Παρατίθεται κατάλογος διαδικασιών εγκαθίδρυσης επιχείρησης...Διαβάστε περισσότερα ››

Εργατικό Δυναμικό
Η Κύπρος διαθέτει ένα άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Προσοντούχο επαγγελματικό, τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό με εκτενή εμπειρία και ευφράδεια στην Αγγλική γλώσσα όπως επίσης και σε άλλες ξένες γλώσσες είναι διαθέσιμο για εργοδότηση σε λογικά επίπεδα απολαβών...Διαβάστε περισσότερα ››

Φορολογικό Σύστημα
Η Κύπρος προσφέρει ένα φάσμα εναλλακτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων στις ξένες εταιρείες που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Τέτοια πλεονεκτήματα προκύπτουν από την ευνοϊκή φορολογία της Κύπρου που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το ευρύ φάσμα συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας...Διαβάστε περισσότερα ››

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις
Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη... Διαβάστε περισσότερα ››

Περιβαλλοντικοί και άλλοι Κανόνες
Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βάση για τις περιβαλλοντικές πολιτικές έχει μεταρρυθμιστεί. Η Κύπρος έχει υπογράψει τις εννέα Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες και έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βίο-ασφάλεια... Διαβάστε περισσότερα ››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου