Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου
Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Επιθεώρηση ιδιωτικού σχολείου

Όταν υποβληθούν οι αιτήσεις Ι.Σ.1 και Ι.Σ.4, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ακολουθήσει επιθεώρηση του Ιδιωτικου Σχολείου από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τήρηση του ακόλουθου αρχείου

Πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων για έγκριση:

  • μαθητολόγιο˙
  • μητρώο διδακτικού προσωπικού˙
  • κατάσταση της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού˙
  • δελτίο ετήσιας επίδοσης και απολυτήριο˙
  • Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων που να φέρουν την επωνυμία του Ιδιωτικού Σχολείου.

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων

Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο, αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες του Ιδιωτικού Σχολείου:
Με την υποβολή της αίτησης Ι.Σ.4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες:
- Αιθουσών Διδασκαλίας˙
- Εργαστηρίων˙
- Χώρου υποδοχής˙
- Χώρου στάθμευσης˙
- Αποχωρητηρίων ( με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια)˙
- Εξωτερικής πινακίδας.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου

  • πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο κατάλογος του διδακτικού προσωπικού˙
  • πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου (ΣΙΚ)
1ης Απριλίου 55
Τ.Θ. 33900
5318 Παραλίμνι
Τηλ: 22833606, 23811080
Φαξ: 22872841, 23730438
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.oeb.org.cy

Σύνδεσμος Επτατάξιων Σχολείων
Τ.Θ. 22262, 1519 Λευκωσία
Τηλ: 22695695
Φαξ: 22623044
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.oeb.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δημοτική και Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης - Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Πρότυπα Σχεδιασμού Σχολείων - Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔ.Ι.Λ.Σ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Σ.1 Αίτηση για Ίδρυση Ιδιωτικού Σχολείου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Σ.3 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Σχολέιου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Σ.4 Αίτηση για Λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕ.Ι.Σ. Ερωτηματολόγιο για Έλεγχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου