Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Κοινοποιημένοι Οργανισμοί για Ραδιοεξοπλισμό

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί για Ραδιοεξοπλισμό
Περιγραφή

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων (Μέρος IV του Νόμου) και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών για τη διεξαγωγή όλων των ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Η λειτουργία των οργανισμών αυτών υπόκειται στην έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια αναφέρονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο πρέπει να υποβληθεί. Ο αιτητής μπορεί να αποταθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή για να εγκριθεί ως κοινοποιημένος οργανισμός:

Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 256, 2048 Λευκωσία
Τ.Θ.24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814854
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ. Ταχ.: info.dec@mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/dec

Πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιητικό Διαπίστευσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή διαπίστευση από άλλο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης Ευρωπαϊκού κράτους μέλους˙
  • συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο του Παραρτήματος VIII των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών˙
  • με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το τέλος αίτησης και εξέτασης (€500).

Η έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού δίδεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

Η έγκριση έχει απεριόριστη ισχύ και δεν χρειάζεται ανανέωση.
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο αδειούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 23 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών (βλέπε Όροι στα Σχετικά Έγγραφα). Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας ή άλλος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης Ευρωπαϊκού κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό υποχρεώνεται να επιβλέπει τον κοινοποιημένο οργανισμό και να διασφαλίζει ότι διατηρεί την ικανότητά του να εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπει η Οδηγία 2014/53/ΕΚ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο κοινοποιημένος οργανισμός έχει την ευθύνη να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Διευθυντή του Τμήματος απόδειξη ότι διατηρεί την ικανότητά του να εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπει η Οδηγία 2014/53/ΕΚ.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Ο Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002 (146(I)/2002)
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Νομοθεσία
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νομοί του 2002 μέχρι 2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π.78 2003).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (461 2004).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 37-2011, 28.01.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 310_2016).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 04:35:31 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου