Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διασυνοριακή Παροχή Δικηγορικών Υπηρεσιών

Διασυνοριακή Παροχή Δικηγορικών Υπηρεσιών
Περιγραφή

Δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και διαμένει και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σε ένα Κράτος Μέλος άλλο από την Κύπρο μπορεί να παρέχει, ανάλογα με την περίπτωση και για μια συγκεκριμένη υπόθεση ή θέμα, υπηρεσίες στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου.

Ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία πάνω σε προσωρινή βάση, εκπροσωπώντας και υπερασπίζοντας πελάτη ενώπιον Δικαστηρίου, μπορεί να ενεργεί, μετά από συμφωνία, σε συνεργασία με δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία και έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση.

Για τους σκοπούς των πιο πάνω, ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους υποχρεούται να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εμφανιστεί, μια δήλωση.

Σημειώνεται ότι δικηγόρος είναι κάθε άτομο το οποίο μπορεί να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο Κράτος Μέλος διαμονής του, υπό έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους που παρουσιάζονται στο έγγραφο «Επαγγελματικοί τίτλοι ανά κράτος μέλος» στα «Σχετικά Έγγραφα».

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΔήλωσηςΔιαδικασία Υποβολής Δήλωσης

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Νομικό Συμβούλιο
Οδός Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 889207-5
Φαξ. +357 22 667498
Ηλ. ταχ: info@legalcouncil.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.legalcouncil.org.cy

Για τους σκοπούς της εκπροσώπησης και υπεράσπισης πελάτη ενώπιον ενός Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πρέπει να προσκομίζονται στο Νομικό Συμβούλιο είτε από το δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους ή από το δικηγόρο με τον οποίο ενεργεί:

  • τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ιδιότητα του, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ∙
  • πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει εντός της Δημοκρατίας, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του Κράτους Μέλους καταγωγής του, το όνομα και τη διεύθυνση του δικηγόρου με τον οποίο θα συνεργάζεται∙ και
  • μια δήλωση για μη ύπαρξη ασυμβατότητας ή πειθαρχικών ποινών εναντίον του.

Ένα ειδικό μητρώο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή στο οποίο είναι καταχωρημένα τα ονόματα των δικηγόρων που είναι υπήκοοι Κρατών Μελών και παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία πάνω σε προσωρινή βάση το οποίο ονομάζεται "Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες".

Εάν στις πληροφορίες στο Μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω υπάρχει μέσα στο ίδιο έτος συστηματική παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο μια δήλωση σύμφωνα με την οποία η υπόθεση του θα υπόκειται στη ρύθμιση του δικαιώματος του για εγκατάσταση.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Νομικό Συμβούλιο
Οριζόντιες Διαδικασίες Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερι Δικηγόρων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕπαγγελματικοί Τίτλοι ανά Κράτος Μέλος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚώδικας Δεοντολογίας.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου