Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής

Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κύπρο παραχωρείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα στην Κύπρο ή σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, που ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες για λειτουργία σχολής γυμναστικής ∙
  • διαθέτουν προσοντούχο προσωπικό, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γυμναστών /Εκπαιδευτών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε ιδιωτική σχολή γυμναστικής, ανάλογα με τις υπηρεσίες που αφορούν τα διάφορα είδη γύμνασης/άθλησης απασχολεί το απαραίτητο προσωπικό (προϊστάμενους, γυμναστές/εκπαιδευτές, με σκοπό την προσφορά του αναγκαίου και ικανοποιητικού επιπέδου εκγύμνασης των πελατών.

Η αναλογία εκπαιδευτή προς αριθμό εκπαιδευομένων-αθλουμένων υπό την επίβλεψη του καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Τροποποιητικού Κανονισμού 2012.

Το προσωπικό των Ιδιωτικών Σχολών που προσφέρει τις υπηρεσίες στις Σχολές αυτές πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στο μητρώο των Γυμναστών/ Εκπαιδευτών που τηρεί ο Οργανισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς το κατάλληλο έγγραφο (έντυπο αίτησης για καταχώριση στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών. Δες έντυπα). Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται στα γραφεία του ΚΟΑ. Διευκρινίζεται ότι για τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι κάθε αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, και ότι τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να επισυναφθούν, διαφορετικά η αίτησή τους θα θεωρηθεί άκυρη.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής - Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Αδειούχες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για κατάταξη στο μητρώο των Γυμναστών Εκπαιδευτών των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Επανέκδοσης Άδειας Λειτουργίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιαδικασία εξέτασης αίτησης για παροχή Άδεια Λειτουργίας .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚατάλογος προσωπικού Σχολής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995 - Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat∆ιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής .pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου