Αρχική Σελίδα Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος θα διαμένει και θα εργάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο μικρότερη των 3 μηνών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θα ταξιδεύει συχνά στην Κυπριακή Δημοκρατία για την διεκπεραίωση της εργασίας του, η περίοδος διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογείται και δύναται να απαιτείται η εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης››

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ενδιαφερόμενο που προτίθεται να παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του κράτους μέλους εγκατάστασης και κατέχει το έντυπο A1 ή E101, αναλόγως, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε εδώ››

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας - Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας έχει Διαβάστε Περισσότερα››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου