Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Λιανική Πώληση Κρεάτων

Λιανική Πώληση Κρεάτων
Περιγραφή

Για τη λειτουργία κρεοπωλείου και την πώληση κρεάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

O όρος «Κρέας» σημαίνει όλα τα μέρη του ζώου που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης εδώδιμα υποπροϊόντα κρέατος.

Παράλληλα, ο όρος «κρεοπωλείο» σημαίνει την εγκατάσταση στην οποία κρέας, υποπροϊόντα κρέατος, κρεατοπαρασκευάσματα και αλλαντικά προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση εκτίθενται προς λιανική πώληση. Ο ορισμός περιλαμβάνει και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εντός υπεραγορών και παντοπωλείων, ο οποίος δημιουργείται για τον ίδιο σκοπό.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων, οποιοδήποτε πρόσωπο ικανοποιήσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 , Παράρτημα ΙΙ, κεφάλαια, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, όπως και τους Κανονισμούς αναφορικά με την υγιεινή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης και την τοποθέτησή τους στην αγορά (λειτουργία κρεοπωλείων) του 2009, παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22085208
Φαξ: +357 22805139
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • σχέδιο εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται στις αρχές του HACCP που θα εφαρμόζει το κρεοπωλείο∙
  • αντίγραφο του σχεδίου κάτοψης του κρεοπωλείου, στο οποίο φαίνεται ο διαχωρισμός του καταστήματος, ανάλογα με τις εργασίες που θα γίνονται σ΄ αυτό. Επίσης θα πρέπει να υποδεικνύεται η διάταξη των συσκευών που θα χρησιμοποιούνται για το χειρισμό του κρέατος και η θέση των διευκολύνσεων για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων∙
  • ποσό €80 ως τέλος για την εξέταση/έλεγχο της αίτησης που περιλαμβάνει επίσης τα τέλη εγγραφής.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αναφορικά με την παραχώρηση της άδειας εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Διεξάγονται επιθεωρήσεις των κρεοπωλείων από Κτηνιατρικούς Λειτουργούς/Επιθεωρητές των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων κυρίως για δυο λόγους: α) για την έκδοση άδειας λειτουργίας και β) για τον έλεγχο της εφαρμογής την νομοθεσίας ∙

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του κρεοπωλείου, η αρμόδια αρχή διενεργεί επιτόπου επιθεώρηση για επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του νόμου. Ο επιθεωρητής που διεξάγει την επιθεώρηση, αφού κρίνει ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, συστήνει στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την εγγραφή του κρεοπωλείου στο μητρώο. Με την εγγραφή του στο μητρώο, το κρεοπωλείο θεωρείται εγγεγραμμένο, λαμβάνει αριθμό εγγραφής και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Η άδεια εκδίδεται μια φορά και δεν έχει ημερομηνία λήξης.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα κρεοπωλεία πρέπει να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις αρχές του HACCP. Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με την καθαριότητα, την υγιεινή του προσωπικού, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και γενικά να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς.

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται με την απόφαση που λήφθηκε με βάση το άρθρο 15 (1) των Κανονισμών για την υγιεινή παρασκευή τροφίμων ζωικής προέλευσης και την τοποθέτηση τους στην αγορά (λειτουργία κρεοπωλείων ) του 2009, μπορεί να υποβάλει ένσταση.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, 1060 Λευκωσία, Κτίριο ΠΟΒΕΚ
Τηλ: +357 22 735862
Φαξ: +357 22 753849
Ηλ. Ταχ.: povekcy@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 04:00:20 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου