Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης


Οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να συστήσουν εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες εταιρείες. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Κατωτέρω παρατίθεται κατάλογος διαδικασιών εγκαθίδρυσης επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Γενικές Διαδικασίες Σύστασης Επιχείρησης:

Εγγραφή Οντότητας (Εταιρεία, Συνεταιρισμός, Εμπορική Επωνυμία, Αλλοδαπή Εταιρεία)
Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διαβάστε περισσότερα››

Άδεια Διαμονής και Απασχόλησης
Άδειες διαμονής και απασχόλησης παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση. Διαβάστε περισσότερα››

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κάθε πρόσωπο που απασχολείται επικερδώς στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός ή ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών Διαβάστε περισσότερα››

Εγγραφή στο Tμήμα Φορολογίας - Φόρος Εισοδήματος και Φ.Π.Α.
Πληροφορίες, διαδικασία και διατυπώσεις για εγγραφή στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας τόσο για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος όσο και για Φ.Π.Α.. Διαβάστε περισσότερα››


Διαδικασίες σχετικές με τις εγκαταστάσεις

Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα››

Άδεια Οικοδομής
Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής... Διαβάστε περισσότερα››

Επαγγελματικά Υποστατικά
Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού...Διαβάστε περισσότερα››

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις. Διαβάστε περισσότερα››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου