Αρχική Σελίδα Περί ΕΚΕ Κύπρου Νέα Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει ότι από σήμερα, 30.10.2019 και ώρα 12.00 μ.μ, η υφιστάμενη ιστοσελίδα του Τμήματος καταργείται και αντικαθίσταται από δύο νέες ιστοσελίδες, μία για τον Κλάδο Εταιρειών και μία για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των νέων ιστοσελίδων είναι:

o Για τον Κλάδο Εταιρειών, www.companies.gov.cy
o Για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, www.intellectualproperty.gov.cy

Απώτερος σκοπός των νέων ιστοσελίδων είναι αφενός η παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μίας επιχειρηματικής οντότητας και δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και, αφετέρου η δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η αγγλική έκδοση των πιο πάνω ιστοσελίδων αναμένεται σύντομα.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

30 Οκτωβρίου, 2019


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/01/2020 08:47:08 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου