Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ι.Λ.Φ.) ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΑ.

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν Ιδιωτικό Φροντιστήριο με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου

Όταν υποβληθούν οι αιτήσεις Ι.Φ.1 και Ι.Φ.4, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ακολουθήσει επιθεώρηση του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τήρηση του ακόλουθου αρχείου

Πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων για έγκριση:

  • Μαθητολόγιο˙
  • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης/συμμετοχής˙
  • Μητρώο διδακτικού προσωπικού˙
  • Κατάσταση της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού˙
  • Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων που να φέρουν την επωνυμία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (όσο αφορά το μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού, αν ο ιδιοκτήτης είναι και διευθυντής και το μοναδικό διδακτικό προσωπικό δεν χρειάζεται να αποσταλούν).

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων

Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο, αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Με την υποβολή της αίτησης Ι.Φ.4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες:
- Αιθουσών Διδασκαλίας˙
- Εργαστηρίων˙
- Χώρου υποδοχής˙
- Χώρου στάθμευσης˙
- Αποχωρητηρίων (με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια)˙
- Εξωτερικής πινακίδας.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δημοτική και Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔ.Ι.Λ.Φ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Φ. 1 Αίτηση για Ίδρυση και Λειτουργιά Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Φ.2 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠαράρτημα Α - Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου