Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Αδειοδότηση διατρητών για ανόρυξη γεωτρήσεων

Αδειοδότηση διατρητών για ανόρυξη γεωτρήσεων
Περιγραφή

Εργασίες που αφορούν κατασκευή, διεύρυνση, εκβάθυνση, επέκταση, επισκευή φρέατος ή τον καθαρισμό υφιστάμενου φρέατος με τη βοήθεια διατρητικής μηχανής, ή άλλου διατρητικού μέσου, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από αδειούχο διατρητή. Η άδεια διατρητή εκδίδεται στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει άδεια διατρητή με την προϋπόθεση ότι γνωρίζει:

  • τη χρήση διατρητικής μηχανής∙
  • τις υποχρεώσεις του χειριστή διατρητικής μηχανής σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία∙
  • θέματα που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και τη γεωλογία.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε αδειούχος διατρητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:

  • δίδει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριών ημερών σχετικά με την πρόθεση του, να διατρήσει, ν’ ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ, ή να διευρύνει, να εκβαθύνει, να επεκτείνει, να επισκευάσει ή να καθαρίσει υφιστάμενο φρέαρ ∙
  • τηρεί αρχείο κάθε εργασίας και αποστέλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αντίγραφο εντός ενός μηνός από την ημέρα της συμπλήρωσης της εργασίας ∙
  • διασφαλίζει πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία διάτρησης, ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, ή διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή επέκτασης υφισταμένου φρέατος, ότι το πρόσωπο για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία είναι κάτοχος έγκυρης άδειας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010
Αστυνομία Κύπρου - Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Αίτηση για Εγγραφή Μηχανοκίνητου Οχήματος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για παραχώρηση Άδειας Διατρητή.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για ανανέωση Άδειας Διατρητή.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου