Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) - Ταμειακές Μηχανές

Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) - Ταμειακές Μηχανές
Περιγραφή

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας συντηρητή ΦΗΜ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε κάθε συντηρητή που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, παραχωρείται άδεια για χάραξη σφραγιστικών λαβίδων και για σφράγιση του περιβλήματος του μηχανισμού σε περίπτωση που η αρχική σφραγίδα θα αφαιρείται για σκοπούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του μηχανισμού.

Ο όρος «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός» ορίζεται ως το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδων (Νομίμων Αποδείξεων σε συναλλαγές), εκθέσεων και άλλων στατιστικών στοιχείων και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νόμιμων αποδείξεων καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων μεταφοράς δεδομένων.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να αποκτήσει την άδεια συντηρητή ΦΗΜ, νοουμένου ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ικανοποιηθεί ότι:

  • διαθέτει την τεχνογνωσία για το συγκεκριμένο αντικείμενο και ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την υποστήριξη λογισμικού από αξιόπιστη πηγή παρέχοντας τις αναγκαίες αποδείξεις·
  • καταθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τραπεζική εγγύηση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης των σφραγίδων που κατέχει ο αδειούχος συντηρητής.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για την άδεια συντηρητή ΦΗΜ μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος,
Καϊμακλί,
1426 Λευκωσία,
Τ.Θ. 29669,1722 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 800514, +357 22 800433
Ηλ. Ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αδειούχοι Συντηρητές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Άδειας Συντηρητή Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ταμειακές Μηχανές)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Κανονισμοί του 1997.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου