ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο  Κλείσιμο


Κυπριακή Δημοκρατία
ΕΚΕ Κύπρου: Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων

Περιγραφή

Για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή άλλου τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού.


Hide details for Κριτήρια EπιλεξιμότηταςΚριτήρια Eπιλεξιμότητας

Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε υπηκόους άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος.
Show details for Διαδικασία Υποβολής AίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Aίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία, των όρων της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων
Ρ.Ο. BOX 24772 1303 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 4528 20
Φαξ: +357 22 375460
Ηλ ταχ.: chaniccy@cylink.com.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.cyprushotelassociation.org

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Ρ.Ο. BOX 20958 1665 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 3744 33
Φαξ: +357 22 374466
Ηλ ταχ: info@acte.com.cy και stek@cytanet.com.cy

Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων
Τηλέφωνο: +357 22889890
Φαξ: +357 22667593
E-mail: cyhoma@ccci.org.cy


_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου