Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας

Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας
Περιγραφή

Για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας (διαφημιστικό κατασκεύασμα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Με βάση τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο (Ν. 174/1986), ο όρος “διαφημιστικό κατασκεύασμα” σημαίνει κάθε μορφής πινακίδα και κάθε μορφής κατασκεύασμα, τοποθετημένο σταθερά επί του εδάφους ή ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο πάνω στην οποία ή στο οποίο ενσωματώνεται ή τοποθετείται ή αναγράφεται ή επικολλάται ή προσαρμόζεται οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή οποιαδήποτε αγγελία ή πληροφόρηση.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Πρόσωπα που κατέχουν εξουσιοδότηση για ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας εντός Δήμου ή Κοινότητας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφάλαιο 50), των σχετικών Κανονισμών του οικείου Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου και του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (174 / 1986), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Ενδεικτικά, ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος καθορίζει την ελάχιστη απόσταση ανέγερσης της διαφημιστικής πινακίδας από τον αυτοκινητόδρομο, ή από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, από κυκλικό κόμβο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο δρόμο (εντός ή εκτός κατοικημένης ζώνης) καθώς και την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διαφημιστικών πινακίδων.

Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης που καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος, τον τύπο και την τοποθεσία της διαφημιστικής πινακίδας.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιθεωρήσουν την πινακίδα, για την οποία έχει χορηγηθεί η εξουσιοδότηση προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εξωτερικής Διαφήμισης
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59
Ηλ.ταχ: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/mele/syndesmoi

Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εργολάβων Αγροτικών Διαφημίσεων
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ.ταχ: vassilis@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.:. +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ . ταχ.: petsides@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ. ταχ: lia@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί Δήμων Νόμος
Ο περί Κοινοτήτων Νόμος
Έκθεση Διαφημίσεων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Δείγματα Κανονισμών Κοινοτικών Συμβουλίων
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξουσιοδότηση Ανεγέρσεως Ιδιωτικής Πινακίδας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξουσιοδότηση Ανέγερσης Ιδιωτικής Πινακίδας Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου