Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Έκθεση Διαφημίσεων

Έκθεση Διαφημίσεων
Περιγραφή

Για να εκθέσει κάποιος διαφήμιση σε οποιοδήποτε διαφημιστική πινακίδα που ανεγέρθηκε από Δημοτικό/ Κοινοτικό Συμβούλιο ή με πρωτοβουλία του στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την έκθεση διαφημίσεως από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια για έκθεση διαφημίσεων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφάλαιο 50), των σχετικών Κανονισμών του οικείου Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου και του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (174/ 1986), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος, τον τύπο και την τοποθεσία της διαφήμισης πάνω στη διαφημιστική πινακίδα.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επισκεφθούν την πινακίδα για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εξωτερικής Διαφήμισης
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59
Ηλ.ταχ: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/mele/syndesmoi

Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εργολάβων Αγροτικών Διαφημίσεων
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ.ταχ: vassilis@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.:. +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ . ταχ.: petsides@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ. ταχ: lia@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί Δήμων Νόμος
Ο περί Κοινοτήτων Νόμος
Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Δείγματα Κανονισμών Κοινοτικών Συμβουλίων
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Έκθεσης Διαφημισης στην Πινακίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Τοποθέτηση Διαφημίσεως σε Δημοτική Διαφημιστική Πινακίδα .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου