Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών Ξεναγού

Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών Ξεναγού
Περιγραφή

Για να μπορεί ξεναγός, πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ο οποίος συνοδεύει ομάδα τουριστών που έρχονται από κράτος μέλος για οργανωμένη περιήγηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, συγκεκριμένης διάρκειας και διαδρομής σε διάφορους τόπους και επιστρέφει μαζί με την ομάδα στον τόπο προέλευσής του να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά το Υφυπουργείο Τουρισμού, υποβάλλοντας Έντυπο Δήλωσης αναφορικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να προσφέρει προσωρινά υπηρεσίες ξεναγού oποιοδήποτε πρόσωπο, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω, ικανοποιήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι :

  • είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
  • έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που του παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής
  • έχει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.
Hide details for Διαδικασία ΓνωστοποίησηςΔιαδικασία Γνωστοποίησης

Το έντυπο δήλωσης σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου ή είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535,
1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691163, +35722691189
Φαξ: +357 22338541.+ 357 22 331324
Ηλ. Ταχ.: mkyprianou@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.visitcyprus.biz

Το Έντυπο Δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου)˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού ότι ο αιτητής ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ξεναγού σε χώρα μέλος της ΕΕ, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ή από αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης ˙
  • αντίγραφα των πιστοποιητικών των επαγγελματικών του προσόντων˙
  • αντίγραφο απόδειξης επαγγελματικής πείρας δύο ετών (μόνο αν το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται από τον νόμο στο κράτος μέλος εγκατάστασης)˙
  • το πρόγραμμα της οργανωμένης τουριστικής ομάδας
  • δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου
Τ.Θ. 24942, 1355 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+ 357 22765755
Φαξ:+ 357 22766872
Ηλ. Ταχ.: cytouristguides@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cytouristguides.com


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπου Δήλωσης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Συμφώνα με το Άρθρο 11(1) Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμοί του 1980 και 1992 (Ενοποίηση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Γραφείων Τουρισμού Και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 1995 Εως 2004 (Ενοποιηση).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 04:35:31 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου