Αρχική Σελίδα Δικαιώματα αποδεκτών υπηρεσιών

Δικαιώματα αποδεκτών υπηρεσιών
Διασυνοριακές Συναλλαγές
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...Διαβάστε περισσότερα ››

Προστασία Καταναλωτών στην Κύπρο
Σκοπός της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών είναι η προστασία της Υγείας, της Ασφάλειας και των Οικονομικών Συμφερόντων του καταναλωτή, καθώς και η διασφάλιση της ύπαρξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά...Διαβάστε περισσότερα ››

Προστασία Καταναλωτών στην Ε.Ε.
Σε κάθε κράτος μέλος, έχουν ανατεθεί σε φορείς η παροχή πληροφόρησης προς τους αποδέκτες υπηρεσιών. Τα στοιχεία στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που έχουν καθοριστεί για να παρέχουν βοήθεια προς του αποδέκτες υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος παρατίθενται...Διαβάστε περισσότερα ››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου